Jdi na obsah Jdi na menu
 


Notářské úschovy

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

  • V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy.
  • Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  • Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.
  • Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika.

Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář.


Odměna notáře dle notářského sazebníku

Položka C

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě
 

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %

nejméně však 1 000 Kč.

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.


Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, je odměna notáře 1 500 Kč.
 

Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu (1/10) z odměny vypočtené podle vět první a druhé.

Notářka je plátce DPH.

Celé znění Notářského řádu (PDF).