Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ověřování a osvědčování

V kterékoliv notářské kanceláři Vám ověří

 • pravost Vašeho podpisu = legalizace
 • nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem = vidimace

Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv.

Notář provedením vidimace:

 • nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v listině
 • jejich soulad s právními předpisy
 • za obsah listiny neodpovídá.

Notář provedením legalizace:

 •  neodpovídá za obsah listiny.

Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny:

 • občanský průkaz
 • vojenský průkaz
 • pas
 • jakýkoli jiný průkaz
 • směnka
 • šek
 • cenný papír
 • vkladní knížka
 • geometrický plán
 • technické rysy a kresby

 

Pokud je listina vyhotovena v jiném než českém jazyce - notář dle §§ 73 a z4 notářkého řádu - odmítne její ověření, pokud nezná jazyk v němž je pořízena a pokud žadatel nepředloží její překlad do českého jazyka tlumočníkem.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne:

 • mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.

Odměna notáře dle notářského sazebníku

Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu 600 Kč
Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou
stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje
30 Kč
Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině 30 Kč
Za sepsání veřejné listiny o identifikaci

1 000 Kč

Notářka je plátce DPH.

Celé znění Notářského sazebníku (PDF).