Jdi na obsah Jdi na menu
 


Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou.

Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Jaké doklady jsou k sepsání smlouvy potřeba?

  • nabývací listiny = listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva), které má zpravidla převodce k dispozici. Lze je také vyhledat v příslušných sbírkách, což Vám notář poradí již při prvním jednání.
  • výpis z katastru nemovitostí = v současné době již mají notáři přímý vstup do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu a mohou Vám tak výpis z katastru nemovitostí vyhotovit sami.
  • znalecký posudek o ceně nemovitosti;Znalecký posudek o ceně nemovitostí k převodu není nezbytný. Poplatníci daně z nabytí nemovitých věcí (zásadně to je převodce, není-li jiná dohoda) si totiž pro stanovení základu daně mohou zvolit mezi zjištěnou cenou (podle znaleckého posudku) nebo směrnou hodnotou, která vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase, tj. se zohledněním druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
     

Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Notář při sepsání smlouvy poučí obě strany spravedlivě o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu. Smlouva s návrhem na vklad se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vyřízením věci u katastrálního úřadu můžete pověřit notáře, který Vám smlouvu sepsal.


 

Odměna notáře dle notářského sazebníku

Položka A

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %

 nejméně však 1 000 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.


Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi 3 000 Kč.

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo kupní smlouvě vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle tabulky výše, vždy nejméně 2 000 Kč, je-li předmětem sepsání nemovitost

Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě jedna polovina z částky vypočtené dle tabulky výše, vždy nejméně 2 000 Kč, je-li předmětem sepsání nemovitost.

Notářka je plátce DPH.

Celé znění Notářského sazebníku (PDF).

Pomoc s hypotékou (nejlepší podmínky, rychlé vyřízení).