Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi.

Zástavou mohou být:

  • nemovitosti,
  • věci movité
  • i jiná práva majetkové povahy

Zvláštní úprava zástavního práva se týká případů:

  • kdy jsou předmětem zástavy nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (například sklep),
  • věc hromadná (například podnik),
  • soubor věcí (například sbírka)
  • nebo movitá věc (například automobil),

které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele.

K sepsání takové zástavní smlouvy je nutná forma notářského zápisu a zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, který zajistí notář.

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí Vám rovněž může sepsat notář, zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Rejstřík zástav

  • slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv,
  • ale je možné v něm i vyhledávat.

U kteréhokoliv notáře lze z evidence zjistit, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak riziku koupě zastavené věci.

Věřitel může totiž při změně vlastníka uplatnit své zástavní právo na novém majiteli a ten by těžko mohl argumentovat tím, že o zástavním právu nevěděl. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi věci větší ceny, například staršího automobilu.


Odměna notáře dle notářského sazebníku

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu,

prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %

nejméně však 800 Kč.

Částka nad 40 000 000 Kč se do základní tarifní hodnoty nezapočítává.

Za zápis do Rejstřík zástav 200 Kč
Za výmaz z Rejstříku zástav 500 Kč
Za změnu údajů v Rejstříku zástav 200 Kč
Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení 50 Kč

Notářka je plátce DPH.

Celé znění Notářského sazebníku (PDF).