Jdi na obsah Jdi na menu
 


Not. zápis pro exekuci

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci.

  • Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.
  • Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.
  • Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne.
  • Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

 

Odměna notáře dle notářského sazebníku

Položka A

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %

 nejméně však 1 000 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi 3 000 Kč.

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, nebo o dohodě se svolením k vykonatelnosti a nebo o jednostranném právním úkonu o uznání peněžité pohledávky se svolením k vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle tabulky výše, vždy nejméně 2 000 Kč.

 

Notářka je plátce DPH.

Celé znění Notářského sazebníku (PDF).