Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozůstalost

 

Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví.

Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Řízení o pozůstalosti se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu příslušnému podle bydliště zemřelého zašle matrika.

Notář jako první kontaktuje toho, koho matrika označí za vypravitele pohřbu. Tuto osobu pozve k sepsání předběžného šetření, jehož smyslem je získání základních informací o rodinných a majetkových poměrech zemřelého.

Zároveň se tato osoba od notáře dozví, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit. Ovšem kdokoli z dědiců zemřelého se může u notáře objednat a informovat se o stavu dědického řízení. Jinak je řízení o pozůstalosti neveřejné.

Na základě předběžného šetření provádí notář, pochopitelně ve spolupráci s rodinou, úkony potřebné ke konečnému jednání.

Jsou-li veškeré potřebné doklady a informace v řízení o dědictví kompletní, předvolá notář k jednání ty, které považuje za dědice. Na tomto jednání se přítomní dozví veškeré relevantní podmínky dědického práva, jsou informováni o výsledcích řízení ohledně majetku a dluhů zemřelého, a výsledkem jednání by mělo být ukončení dědického řízení. Pochopitelně, že pokud rodina potřebuje ještě určitý čas, aby mohla zvážit veškeré možnosti uzavření dědického řízení, lze jednání odročit a sejít se u notáře znovu.

Pravidla dědění stanoví nový občanský zákoník.


Odměna notáře dle notářského sazebníku

zastavené řízení 400 Kč
z prvních 100 000 Kč základu 2,0 %
z přebývající částky až do    500 000 Kč základu 1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu 0,9 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu 0,5 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu 0,1 %

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Odměnu může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

Kromě odměny má soudní komisař právo na náhradu hotových výdajů.

Notářka je plátce DPH.

Celé znění Notářského sazebníku (PDF).

 

Plná moc k zastupování v dědickém řízení (DOCdoc_logo.gifODTodt_logo.gifPDFpdf_logo.gif)

Pomoc s vypořádáním dědictví.